גז נוצר כתוצאה מהתפרקות של חומר אורגני, המצוי בשכבות המכונות "סלע מקור", במעבה האדמה. מקור החומר האורגני הוא בצמחים ובעלי חיים ששקעו בקרקעית האגם או הים, ונקברו אט אט תחת חומר אורגני ומשקעים נוספים לעומק רב.

מיד עם קבורתו מתחיל החומר האורגני לעבור שינויים כימיים ופיזיים שונים, אשר גורמים להיווצרות גז טבעי "ביוגני" המורכב רובו ככולו מגז מתאן  (methane, CH4).

ייצור החשמל מפחם ומתזקיקי נפט (סולר למשל) גורם לנזק סביבתי גדול מאוד, ובמהלכו נפלטים לאוויר חלקיקי מזהמים רבים.

העולם כולו עובר לייצור חשמל מתחליפי פחם וסולר, כאשר המוביל ביניהם הוא הגז הטבעי.

הגז הטבעי נחשב למקור לייצור אנרגיה יעיל ונקי, המאפשר ייצור חשמל זול יותר ומפחית בעשרות אחוזים את פליטות המזהמים במהלך הייצור.

בישראל נמצאו בשנים 1999, 2009, 2010 ו-2013 מאגרי גז בים התיכון, אשר יכולים לספק את צריכת האנרגיה של המדינה כולה לעשרות שנים קדימה. לאור זאת התקבלה החלטת ממשלה עקרונית להמיר את תחנות ייצור החשמל הפחמיות בתחנות נקיות יותר, המייצרות חשמל מגז טבעי.

בשנת 2016 קיבלו שרי האנרגיה והגנת הסביבה החלטה לסגור את מרבית תחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל בחדרה (יחידות 1-4) עד לשנת 2022, ולבנות במקומן יחידות ייצור חשמל הפועלות על גז טבעי. כמו כן, בשנת 2018 קיבל שר האנרגיה החלטה לצמצם משמעותית את תחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל באשקלון עד לשנת 2030.

במקביל, ולאור צריכת החשמל הגדלה במשק, התקבלה החלטה להקים יחידות ייצור חשמל חדשות אשר תפעלנה על גז טבעי, המאפשר ייצור חשמל בצורה יעילה, זולה ונקייה בהרבה מקודמתה הפחמית.

בשנת 1996 חוקק בכנסת חוק משק החשמל בו נקבע כי תחום ייצור החשמל ייפתח על מנת "לשבור" את מונופול חברת החשמל בתחום ייצור החשמל, וזו תחדל מתכנון והקמה של תחנות כוח חדשות. הפרטה זו באה לייעל ולהוזיל את הליכי ייצור החשמל ובעקבות כך – להוזיל את תעריף החשמל והמוצרים במדינה, בדומה להפרטת שוק התקשורת, הפרטת נמלי הים ועוד.

היזמים הפרטיים נדרשים לאתר את מיקומה הייעודי של תחנת הכוח, לשאת בשלל הסיכונים הכרוכים בתכנון ופיתוח תחנת הכוח ולבסוף – לממן, לבנות ולהפעיל את התחנה, בכפוף להגבלות ולרגולציה הקיימת.

החשמל המיוצר בתחנות הפרטיות מוזרם למערכת ההולכה הארצית של החשמל, הנשלטת ומתופעלת על ידי חברת החשמל, והיא גם זו שדואגת להוליך את החשמל ללקוחות.

מרבית הדרישה לאנרגיה מרוכזת באזור המרכז, ואילו מרבית הייצור מרוכז בצפון הארץ ובדרומה, דבר שיוצר עיוותים, פוגע באמינות אספקת החשמל ומייקר את השימוש בו.

התחנה המזרחית תהיה מרוחקת ממקומות מגורים מרחק העולה על דרישות החוק המחמירות ביותר. קיימות תחנות רבות בסמיכות ואף בתוך יישובים, גם בארץ וגם בעולם, במרחקים של כ-300 מ' (ולפעמים פחות) מבתי תושבים. זאת לעומת מרחק הגבוה בהרבה מהבתים הסמוכים ביותר, במקרה של התחנה המזרחית.

תחנת הכוח צמודה לאזור התעשייה לפי תכנית המתאר המחוזית (תמ"מ 21/3). מעבר לכך, הרשויות אינן רואות את השטח הספציפי הזה כאזור חקלאי בשל היותו תחום בין כבישים ראשיים ובשל היותו בשטח מופר בעל שימושי קרקע הכוללים: מפעל לחיתוך שיש, תחנת דלק, מתקן מעבר למיון פסולת יבשה, אחסון זמני של חול ועפר, ומשתלות. תנאי הקרקע אינם מאפשרים גידולים חקלאיים.

הקרבה לקווי מתח על ולרצועת התשתיות (גז) הינה יתרון תכנוני מובהק. קרבה גבוהה לתשתית חשמל וגז טבעי, תקטין את הצורך בתכנון סטטוטורי של קווים ארוכים ופתיחת רצועות תשתית קיימות וחדשות בקטעים ארוכים.

החברה נמצאת בקשר ובתיאום מלא עם כל גורמי הביטחון האמונים על כך, ופועלת להתקנת אמצעי המיגון המחמירים ביותר.

תחנת הכוח צפויה לעמוד בכל התנאים הרגולטוריים המתחייבים ובתקני איכות הסביבה המחמירים ביותר ובהתאם לדרישות ה-Best Available Technology והמשרד להגנת הסביבה.

החברה ערכה תסקיר השפעה על הסביבה אשר בוחן את כלל ההשפעות הסביבתיות. תסקיר זה יפורסם באתר מנהל התכנון לאחר שהחברה תקבל אישור להפקיד את התכנית הסטטוטורית לעיון הציבור.

תחנת הכוח תופעל באמצעות גז-טבעי, שהוא ידידותי לסביבה, והשימוש בו כמקור אנרגיה מפחית במידה ניכרת זיהום אויר אפשרי, ולא באמצעות סולר. הסולר נועד לאפשר לתחנת הכוח להמשיך ולפעול בעתות חירום בלבד, וכן למשך שעות בודדות בלבד לאורך שנה שלמה, לצורך בדיקת כשירות לשעת חירום. ההחלטה לגבי מעבר לפעולה בסולר אינה בידי מנהלי או בעלי התחנה אלא בידי מנהל מערכת החשמל הארצית בלבד. יש לציין כי התחנה תחל את פעילותה בעיתוי בו יופעלו במדינת ישראל ארבעה מאגרי גז (בשונה מהמצב הקיים כיום בו פועל בישראל מאגר גז יחיד וכניסה חופית אחת בלבד) דבר הצפוי להפחית באופן ניכר את הסיכון לעתות חירום המחייבות הפעלה בסולר.

היעדר הפגיעה במשק המים כמו גם אמצעי הזהירות שיינקטו על מנת להפיג כל חשש לפגיעה, מוצגים באופן פרטני בדו"ח תסקיר ההשפעה על הסביבה. בהקשר זה, התהליך דומה לזה שנעשה במסגרת הקמת מתקן טיהור השפכים ואישור רצועת תשתיות הדלקים הנמצאים בסמיכות לאתר התחנה המזרחית.

טרם החלה החברה לקדם את תכנון תחנת הכוח מול מוסדות התכנון, החברה ערכה סריקת חלופות מקיפה אשר אושרה לבסוף על-ידי הועדה לתשתיות לאומיות.

הראשונים שמרוויחים מהקמת תחנות כוח מונעות בגז הם אזרחי מדינת ישראל, שייהנו מייצור אנרגיה יעיל יותר, מזהם הרבה פחות, הפחתה בתחלואה ובנזקים סביבתיים והורדת יוקר המחייה.

החברה מקיימת פגישות עם נציגי התושבים באזור. החברה תמשיך ותיפגש עם נציגי הציבור לאורך שלבי אישור התחנה המזרחית.

ריינדיר אנרגיה בע"מ הוקמה והחלה לפעול בשנת 2016 במטרה להקים תחנת כוח לייצור חשמל באמצעות גז טבעי. בעלי המניות בחברה הם: ענקית ההנדסה העולמית חברת סימנס (Siemens AG) ושותפות ריינדיר. מנהלי החברה הם: איתי רוכמן (המשמש גם כמנכ״ל החברה) ומשה קריגר (המשמש כמשנה למנכ"ל החברה).

איתי ומשה הינם בעלי ניסיון בתחום מתפקידים קודמים שמילאו. סימנס הינו תאגיד רב לאומי מהגדולים בעולם המתמחה בייצור פתרונות תחבורה, אנרגיה, מוצרי חשמל ביתיים ציוד רפואי ועוד. סימנס היא החברה הגדולה ביותר בעולם בתחום ההנדסה, והיא מתמחה בהקמת תחנות כוח בכל העולם בהתאם לתקנים המחמירים ביותר וברמת היעילות הגבוהה ביותר.