סימנס חוזרת ליזמות בחשמל

קרן הפיננסים של קונצרן האנרגיה הגרמני נכנסה כשותפה במיזם ריינדיר להקמת תחנת כוח בהספק 805 מגה־ואט, על שטח של כ-100 דונם בין כפר סבא לכביש 6 ■ סימנס נעדרה מיזמות בשוק החשמל למשך עשור, בצל פרשת השחיתות בחברת החשמל

חברות אנרגיה החלו לאתר שטחים לצורך הקמת תחנת כח

בחודש אפריל האחרון החליטה הממשלה על הקמת תשתית לאומית לייצור חשמל, במסגרתה יוקמו תחנות כוח על בסיס גז טבעי ב־16 מיקומים בארץ. החלטה זו של הממשלה מניעה חברות אנרגיה רבות לחפש שטחים ברחבי הארץ לצורך הקמת תחנות כח. אחד האזורים העדיפים על החברות הוא אזור דרום השרון.

Ansan, South Korea

טקסט על תחנת הכוח בגרמניה עו״ד בכיר וחבר בצוות אנרגיה ותשתיות במשרד גורניצקי ושות׳ מומחה להשקעות IPP ותשתיות כולל היבטים רגולטוריים, השקעות וסגירות פיננסיותטקסט על תחנת הכוח בגרמניה עו״ד בכיר וחבר בצוות אנרגיה ותשתיות במשרד גורניצקי ושות׳ מומחה להשקעות IPP ותשתיות

 Dangjin 3, South Korea

טקסט על תחנת הכוח בגרמניה עו״ד בכיר וחבר בצוות אנרגיה ותשתיות במשרד גורניצקי ושות׳ מומחה להשקעות IPP ותשתיות כולל היבטים רגולטוריים, השקעות וסגירות פיננסיותטקסט על תחנת הכוח בגרמניה עו״ד בכיר וחבר בצוות אנרגיה ותשתיות במשרד גורניצקי ושות׳ מומחה להשקעות IPP ותשתיות

Andong, South Korea 

טקסט על תחנת הכוח בגרמניה עו״ד בכיר וחבר בצוות אנרגיה ותשתיות במשרד גורניצקי ושות׳ מומחה להשקעות IPP ותשתיות כולל היבטים רגולטוריים, השקעות וסגירות פיננסיותטקסט על תחנת הכוח בגרמניה עו״ד בכיר וחבר בצוות אנרגיה ותשתיות במשרד גורניצקי ושות׳ מומחה להשקעות IPP ותשתיות

Gothenburg, Sweden 

טקסט על תחנת הכוח בגרמניה עו״ד בכיר וחבר בצוות אנרגיה ותשתיות במשרד גורניצקי ושות׳ מומחה להשקעות IPP ותשתיות כולל היבטים רגולטוריים, השקעות וסגירות פיננסיותטקסט על תחנת הכוח בגרמניה עו״ד בכיר וחבר בצוות אנרגיה ותשתיות במשרד גורניצקי ושות׳ מומחה להשקעות IPP ותשתיות

 Copenhagen, Denmark 

טקסט על תחנת הכוח בגרמניה עו״ד בכיר וחבר בצוות אנרגיה ותשתיות במשרד גורניצקי ושות׳ מומחה להשקעות IPP ותשתיות כולל היבטים רגולטוריים, השקעות וסגירות פיננסיותטקסט על תחנת הכוח בגרמניה עו״ד בכיר וחבר בצוות אנרגיה ותשתיות במשרד גורניצקי ושות׳ מומחה להשקעות IPP ותשתיות