תחנת הכוח ״התחנה המזרחית״ הינה תחנת כוח המופעלת באמצעות גז טבעי, אשר עתידה לקום בתחום שיפוטה של המועצה האזורית דרום השרון, על שטח הכלוא בין הכבישים הראשיים 6, 444, ו- 55.

על פי הסמכת הממשלה, הגישה החברה לוועדה לתשתיות לאומיות תכנית להקמת תחנת הכח כפרויקט תשתית לאומי, בהספק מותקן של עד 1,300 מגוואט. תחנה זו תשרת לקוחות באזור המרכז וברחבי המדינה, באמצעות טכנולוגיה מתקדמת וידידותית לסביבה המשתמשת בגז טבעי כדלק  לייצור האנרגיה, ותתחבר לקווי ההולכה של חברת החשמל.

מדינת ישראל חותרת למעבר לייצור חשמל מגז טבעי, בין השאר בשל הייצור היעיל והנקי של חשמל הנוצר מגז טבעי. תחנות כוח המייצרות חשמל מגז טבעי נפוצות במדינות רבות בעולם, וגם כאן בישראל, כבר קמו תחנות רבות המונעות בגז טבעי ותחנות רבות נוספות עתידות לקום בשנים הקרובות. הגז הטבעי נחשב מקור אנרגיה נקי, ובכך תורם השימוש בגז טבעי להפחתה משמעותית בזיהום האוויר הנגרם כתוצאה משימוש בדלקים נוזליים (כדוגמת סולר, מזוט וכד') ובפחם.

האתר המיועד להקמת התחנה המזרחית עומד בקריטריונים שקבעה המדינה וממוקם בקרבה גבוהה לתשתיות חשמל וגז טבעי, דבר שיקטין את הצורך בהובלת קווים ארוכים ופתיחת רצועות תשתית קיימות וחדשות בקטעים ארוכים.

תכנונה הויזואלי של התחנה נעשה מתוך כוונה להפחית ככל הניתן השפעות ויזואליות-סביבתיות, לשלבה באופן מרבי בנוף הטבעי שסביבה.