ריינדיר אנרגיה הוקמה במטרה ליזום ולהקים תחנת כוח המופעלת בגז טבעי במרכז המדינה. זאת משום שאזור המרכז הוא עתיר מאוד בצריכת חשמל ובתשתיות הולכת גז וחשמל מחד, אך דל במשאבי גנרציה של חשמל מאידך. לפיכך, שמה לה החברה למטרה לאתר מתחם במרכז המדינה, שיהיה בעל מאפיינים מיטביים לצורך הקמת תחנת כוח קונבנציונלית שתופעל בגז טבעי, בהספק משמעותי, על מנת לספק את צרכי הביקוש הגוברים לחשמל. בעלי המניות בחברה הם: ענקית ההנדסה העולמית חברת סימנס (Siemens AG) ושותפות ריינדיר. מנהלי החברה הם: איתי רוכמן (המשמש גם כמנכ״ל החברה) ומשה קריגר (המשמש כמשנה למנכ"ל החברה).

באפריל 2017 הממשלה הסמיכה את החברה להגיש לוועדה לתשתיות לאומיות תכנית להקמת תחנת הכח כפרויקט תשתית לאומי.
באוקטובר 2017 החליטה הועדה לתשתיות לאומיות לפרסם הודעות בהתאם לסעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה בדבר הכנת תכנית לתחנת כח בגז טבעי – היא התחנה המזרחית.

במאי 2019 החליטה הוועדה לתשתיות לאומיות להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.